Södertäljes

 enda borgerliga parti

Välkommen till Den nya svenska modellen!

Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av oro för repressalier. Svenska lärare upplever inte att de har rätten på sin sida. Så kan det inte fortsätta.

🔵 Skollagen måste ändras och förtydligas så att lärare och rektor får mandat att agera. Lärarens auktoritet i klassrummet ska återupprättas!
... Se merSe

Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av oro för repressalier. Svenska lärare upplever inte att de har rätten på sin sida. Så kan det inte fortsätta.

🔵 Skollagen måste ändras och förtydligas så att lärare och rektor får mandat att agera. Lärarens auktoritet i klassrummet ska återupprättas!

Ⓜ️ UNGA SKA INTE BEHÖVA STRAFFAS FÖR ANSVARSLÖS POLITIK

❌ Nu stängs en av ungdomarnas naturliga mötesplatser!
❌ Den politiska majoriteten väljer att nedprioritera ungas behov
❌ Kommunen stoppar ungas möjlighet till personlig kreativ utveckling

Ansvarslösheten inom kommunen har gått så långt att man har valt att prioritera fel och detta går ut över kommunens ungdomar. De val man gjort leder till att det uppskattade Café Nova kommer att stängas ner.

Genom åren har caféet kunnat erbjuda Södertäljes unga en mötesplats med andra ungdomar och en scen för kulturella uttryck. Ett säkert recept för att skapa fria individer för framtiden är att låta dem få utvecklas kreativt tillsammans med likasinnade. Denna möjlighet kommer nu tas ifrån Södertäljes unga.

Tyvärr har den politiska majoriteten i kommunen valt att ta en annan väg för Södertäljes ungdomar eftersom de finner att detta inte är rätt målgrupp att satsa på inför framtiden. Från Moderaterna har vi varit starkt kritiska och gått emot detta förslag. Vi tror att Södertäljes möjlighet att växa och utvecklas i framtiden kommer bero mycket på hur man väljer att satsa på ungdomar och låta dem stimuleras kreativt.

Stäng inte Café Nova!
... Se merSe

Ⓜ️ UNGA SKA INTE BEHÖVA STRAFFAS FÖR ANSVARSLÖS POLITIK

❌ Nu stängs en av ungdomarnas naturliga mötesplatser!
❌ Den politiska majoriteten väljer att nedprioritera ungas behov
❌ Kommunen stoppar ungas möjlighet till personlig kreativ utveckling

Ansvarslösheten inom kommunen har gått så långt att man har valt att prioritera fel och detta går ut över kommunens ungdomar. De val man gjort leder till att det uppskattade Café Nova kommer att stängas ner.

Genom åren har caféet kunnat erbjuda Södertäljes unga en mötesplats med andra ungdomar och en scen för kulturella uttryck. Ett säkert recept för att skapa fria individer för framtiden är att låta dem få utvecklas kreativt tillsammans med likasinnade. Denna möjlighet kommer nu tas ifrån Södertäljes unga. 

Tyvärr har den politiska majoriteten i kommunen valt att ta en annan väg för Södertäljes ungdomar eftersom de finner att detta inte är rätt målgrupp att satsa på inför framtiden. Från Moderaterna har vi varit starkt kritiska och gått emot detta förslag. Vi tror att Södertäljes möjlighet att växa och utvecklas i framtiden kommer bero mycket på hur man väljer att satsa på ungdomar och låta dem stimuleras kreativt.

Stäng inte Café Nova!

 

Kommentera på facebook

Men för de brott de begår.

Fel att stänga!!!!! Och hur blir det med Skaparverkstan???

Ladda fler