Södertäljes

 enda borgerliga parti

Välkommen till Den nya svenska modellen!

Ⓜ️ GÖR DET LÄTTARE ATT PARKERA I CENTRUM OCH INFÖR GRATIS KORTTIDSPARKERING

✅ Stoppa centrumdöden
✅ Använd möjliga parkeringsytor mer effektivt
✅ Införför gratis korttidsparkering i Södertälje centrum

Centrumdöden är ett fenomen som drar igenom i hela Sverige och påverkar även Södertälje. Då bör kommunen göra vad den kan för att underlätta för handlarna att fortsätta locka till sig kunder.

Om vi inte aktivt jobbar med att vårda Södertäljes centrum kommer det sakta att dö ut. Det ligger därför i kommunens intresse att det finns ett livskraftigt centrum som erbjuder jobb och handel. Det är många som gärna skulle handla i centrum men drar sig för det då det upplevs som svårt och krångligt.

Från Moderaterna har vi därför föreslagit att dels mer effektivt använda möjliga parkeringsytor och dels införa gratis korttidsparkering. Vi tror att detta kommer göra att fler känner att det blir lättare och mer attraktivt att besöka centrum.
... Se merSe

Ⓜ️ GÖR DET LÄTTARE ATT PARKERA I CENTRUM OCH INFÖR GRATIS KORTTIDSPARKERING

✅ Stoppa centrumdöden
✅ Använd möjliga parkeringsytor mer effektivt
✅ Införför gratis korttidsparkering i Södertälje centrum

Centrumdöden är ett fenomen som drar igenom i hela Sverige och påverkar även Södertälje. Då bör kommunen göra vad den kan för att underlätta för handlarna att fortsätta locka till sig kunder.

Om vi inte aktivt jobbar med att vårda Södertäljes centrum kommer det sakta att dö ut. Det ligger därför i kommunens intresse att det finns ett livskraftigt centrum som erbjuder jobb och handel. Det är många som gärna skulle handla i centrum men drar sig för det då det upplevs som svårt och krångligt.

Från Moderaterna har vi därför föreslagit att dels mer effektivt använda möjliga parkeringsytor och dels införa gratis korttidsparkering. Vi tror att detta kommer göra att fler känner att det blir lättare och mer attraktivt att besöka centrum.

 

Kommentera på facebook

P klocka saknas

🔵 SÄTT STOP FÖR DUMPNINGEN AV SOPOR RUNT OM I SÖDERTÄLJE!

✅ Arbeta förebyggande istället för att bara städa upp efteråt
✅ Återinför grovsoprummen
✅ Inför avfallskvarn i nybyggnation av Telge Bostäder

De senaste åren har vi fått se ett eskalerande problem i form av sopdumpning. Nu handlar det inte bara om mindre nedskräpning utan om hur sopberg växer fram. När detta sker och blir en fast del runt om i Södertälje kommer det leda till att ett flertal områden kommer att förslummas.

En sådan utveckling är oroande av flera anledningar. Dels att det smutsar ner naturen i kommunen och dels att det riskerar att leda till områden som uppfattas som mindre trygga.

Kommunen måste snarast ta tag i detta problem. Det är inte hållbart att i efterhand komma och plocka upp de sopberg som växt fram efter den senaste städningen. Kommunen måste därför arbeta mer förebyggande för att se till att dessa sopberg inte uppstår.

Två förslag som vi från Moderaterna kommit med som kan hjälpa till att komma ett steg på vägen är att återinföra grovsoprummen och införa avfallskvarn i Telge Bostäders nybyggnationer. Detta skulle göra att vi slipper en hel del av de sopor som idag dumpas mitt i bostadsområden och skapar en oattraktiv miljö samt lockar till sig skadedjur.
... Se merSe

🔵 SÄTT STOP FÖR DUMPNINGEN AV SOPOR RUNT OM I SÖDERTÄLJE!

✅ Arbeta förebyggande istället för att bara städa upp efteråt
✅ Återinför grovsoprummen
✅ Inför avfallskvarn i nybyggnation av Telge Bostäder

De senaste åren har vi fått se ett eskalerande problem i form av sopdumpning. Nu handlar det inte bara om mindre nedskräpning utan om hur sopberg växer fram. När detta sker och blir en fast del runt om i Södertälje kommer det leda till att ett flertal områden kommer att förslummas.

En sådan utveckling är oroande av flera anledningar. Dels att det smutsar ner naturen i kommunen och dels att det riskerar att leda till områden som uppfattas som mindre trygga.

Kommunen måste snarast ta tag i detta problem. Det är inte hållbart att i efterhand komma och plocka upp de sopberg som växt fram efter den senaste städningen. Kommunen måste därför arbeta mer förebyggande för att se till att dessa sopberg inte uppstår.

Två förslag som vi från Moderaterna kommit med som kan hjälpa till att komma ett steg på vägen är att återinföra grovsoprummen och införa avfallskvarn i Telge Bostäders nybyggnationer. Detta skulle göra att vi slipper en hel del av de sopor som idag dumpas mitt i bostadsområden och skapar en oattraktiv miljö samt lockar till sig skadedjur.

 

Kommentera på facebook

Övervakningskameror borde vara obligatoriskt där det går att identifiera regnr på bilarna som åker in och ut från återvinningsstationerna

Är förvånad över dessa foton.🙈är det verkligen Sverige. Rent förfärligt Ser ut som skräphögar man oftast ser i u-länder.

Vad är det för människor som aktivt väljer att lägga skräp där det inte hör hemma? Behövs kameraövervakning? Normbrytande beteende kan aldrig vara ok.

Något som pågått i stort sett ett decennium. Men kul att ni NU vill agera emot detta.

Vad beror det på? Börja med undervisning i skolan om hur man beter sig med sina sopor.

Det är för att i deras ursprungliga land så slänger de sopporna där de står och förväntar sig att andra ska städa upp efter dem.

+ Se tidigare kommentarer

🔵 TILLSÄTT EN KURATOR PER 300 ELEVER PÅ SÖDERTÄLJES GRUNDSKOLOR

✅ Ge alla grundskoleelever rätt hjälp i rätt tid
✅ Säkerställ att skolorna har nödvändig expertis
✅ Möjliggör för skolan att motverka psykisk ohälsa

En av vår tids största frågor när det gäller barns möjligheter till en god framtid är att hantera den växande psykiska ohälsan som råder bland unga.

För att detta ska kunna hanteras är det viktigt att så tidigt som möjligt sätta in nödvändiga insatser.

En del i detta innebär att avståndet mellan elever och kuratorer är så kort som möjligt.

Därför vill vi se att det på alla Södertäljes grundskolor ska finnas en kurator per trehundra elever.

Detta är för att det ska vara möjligt för alla barn att bli sedda i god tid och kunna få det stöd som de har rätt till innan det är för sent.

Genom denna insats kommer det bli lättare för grundskolorna att på ett tidigt stadium motverka psykisk ohälsa.

Ger vi inte barnen möjlighet till en god start i livet kommer deras problem växa med in i vuxenlivet och få oanade konsekvenser. Alla barn ska ha rätt till en uppväxt fri från psykisk ohälsa.
... Se merSe

🔵 TILLSÄTT EN KURATOR PER 300 ELEVER PÅ SÖDERTÄLJES GRUNDSKOLOR

✅ Ge alla grundskoleelever rätt hjälp i rätt tid
✅ Säkerställ att skolorna har nödvändig expertis
✅ Möjliggör för skolan att motverka psykisk ohälsa

En av vår tids största frågor när det gäller barns möjligheter till en god framtid är att hantera den växande psykiska ohälsan som råder bland unga.

För att detta ska kunna hanteras är det viktigt att så tidigt som möjligt sätta in nödvändiga insatser. 

En del i detta innebär att avståndet mellan elever och kuratorer är så kort som möjligt.

Därför vill vi se att det på alla Södertäljes grundskolor ska finnas en kurator per trehundra elever.

Detta är för att det ska vara möjligt för alla barn att bli sedda i god tid och kunna få det stöd som de har rätt till innan det är för sent.

Genom denna insats kommer det bli lättare för grundskolorna att på ett tidigt stadium motverka psykisk ohälsa.

Ger vi inte barnen möjlighet till en god start i livet kommer deras problem växa med in i vuxenlivet och få oanade konsekvenser. Alla barn ska ha rätt till en uppväxt fri från psykisk ohälsa.

 

Kommentera på facebook

Ordentlig,regelbunden kommunikation med föräldrar efterlyses oxå!

Ladda fler