Södertäljes

 enda borgerliga parti

Lika för alla, skyldigheter, rättigheter och möjligheter.

STOPPA SKJUTNINGARNA: Förra året skedde 306 skjutningar i Sverige, varav många med dödlig utgång. Du ska inte behöva oroa dig för att bli skjuten på väg till jobbet.

👍 om du också vill krossa gängkriminaliteten och stoppa skjutningarna.

Vi vill stoppa de gängkriminella genom att:
✅ Skärpa straffen för gängrelaterad brottslighet
✅ Ta de kriminellas tillgångar
✅ Fånga upp ungdomar och barn som redan rekryterats till gängen
✅ Frihetsberöva aktiva gängmedlemmar
✅ Ha fler poliser med högre lön och bättre verktyg att utreda gängrelaterade brottslighet
... Se merSe

STOPPA SKJUTNINGARNA: Förra året skedde 306 skjutningar i Sverige, varav många med dödlig utgång. Du ska inte behöva oroa dig för att bli skjuten på väg till jobbet.

👍 om du också vill krossa gängkriminaliteten och stoppa skjutningarna.

Vi vill stoppa de gängkriminella genom att:
✅ Skärpa straffen för gängrelaterad brottslighet
✅ Ta de kriminellas tillgångar
✅ Fånga upp ungdomar och barn som redan rekryterats till gängen
✅ Frihetsberöva aktiva gängmedlemmar
✅ Ha fler poliser med högre lön och bättre verktyg att utreda gängrelaterade brottslighet

 

Kommentera på facebook

Rätt väg att gå👍

KÄRNKRAFT – JA TACK! ✅
Sverige borde satsa på framtidens kärnkraft.

Kärnkraften har många fördelar, här är några:
✅ Nya generationens reaktorer möjliggör återanvändning av uttjänt kärnbränsle och minskar lagringstiden drastiskt.
✅ Minskar kraftigt Sveriges behov av fossila bränslen
✅ Genererar elektricitet året runt, oavsett väder
✅ Elen kan exporteras till andra EU-länder – vilket gynnar Sverige ekonomiskt och blir ett alternativ till tysk kolkraft
✅ Kärnkraften bidrar till att göra EU oberoende av rysk gas, och minskar därmed geopolitiska hot.
... Se merSe

KÄRNKRAFT – JA TACK! ✅
Sverige borde satsa på framtidens kärnkraft.

Kärnkraften har många fördelar, här är några:
✅ Nya generationens reaktorer möjliggör återanvändning av uttjänt kärnbränsle och minskar lagringstiden drastiskt.
✅ Minskar kraftigt Sveriges behov av fossila bränslen
✅ Genererar elektricitet året runt, oavsett väder
✅ Elen kan exporteras till andra EU-länder – vilket gynnar Sverige ekonomiskt och blir ett alternativ till tysk kolkraft
✅ Kärnkraften bidrar till att göra EU oberoende av rysk gas, och minskar därmed geopolitiska hot.
Ladda fler