Södertäljes

 enda borgerliga parti

Lika för alla, skyldigheter, rättigheter och möjligheter.