Äldreomsorg med valfrihet & kvalitet

Andelen äldre i vårt samhälle ökar stadigt, det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten.

Vår utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder.

Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. För oss i moderaterna är det  viktigaste att äldre visas värdighet och respekt, oavsett status, och känner trygghet i att själva få välja vem som ska bistå dem vid behov av hjälp.

Vi vill återinföra LOV – lagen om valfrihet – inom boende och hemtjänst. Vi har också drivit möjligheten att kommunens äldre invånare själva ska få avgöra när de anser att de behöver flytta till ett äldreboende. Hur äldres boendeönskemål ser ut kan förändras över tid.

Äldreomsorg – rätt boende & behov

Det behövs därför en mångfald av boenden anpassade för äldre med eller utan vårdbehov i såväl centrumlägen som i ytterområden. Vi vill ha attraktiva boenden för seniorer som lever ett aktivt liv, mellanboenden för äldre som söker ett tryggare boendealternativ, och boenden för äldre som har ett vårdbehov.

Vi vill verka för att minska äldres ensamhet. Vi föreslår att mötesplatserna runtom i kommunen för våra äldre ska få stöd och gärna utvecklas i samarbete med ideella föreningar.

Maten är viktig för hälsan, livsglädjen och är en viktig del i många äldres liv.

Därför vill vi att mottagningskök ska finnas på nya vård- och omsorgsboenden som byggs. Äldre ska ges möjlighet att kunna baka i köket, om lusten infinner sig.

Omsorg