Arbetslivsnämnden

Göran Karlsson
Ledamot

Peder Bennich
Ledamot

Göran Lundberg
Ersättare

Richard Haus
Ersättare