SÖDERTÄLJELINJEN

Budget 2019-2021

Södertälje är en fantastisk kommun på många sätt och vis. Vår kommun står dock inför utmaningar som vi politiker behöver ta på allvar. Vi har flera områden där vi ser stora utmaningar framgent. Södertälje slåss mot ett utanförskap som fortsatt är för högt, ett företagsklimat som med våra förutsättningar borde haft stadig ökning men istället försämrats år efter år. Ett läge där våra äldre får välja bort det sämsta alternativet istället för att välja till det bästa.

När vi nu närmar oss vad som anses vara slutet på en historisk högkonjunktur borde vi kunna blicka tillbaka på en rad kraftfulla reformer inom dessa områden. Reformer som vänt trenden till den positiva. Reformer som lyst med sin frånvaro. Vi föreslår i vår budgetmotion en rad av förslag som vi anser behövs för att ta oss an dessa utmaningar. Förslag som både utvecklar vår kommun idag samtidigt som den rustar oss för framtiden.

Södertälje behöver en modern arbetslinje, en Södertäljelinje. En politisk ambition att förändra och framförallt förbättra kommunens och Södertäljebornas förutsättningar att lyckas. Södertälje ska vara platsen där klassresor sker, där alla som kan också är med och bidrar och dit både invånare och företag vill flytta.

Det handlar i mångt och mycket om rättigheten att få välja bland den bästa möjliga omsorg när du blir äldre. Om möjligheten för dig att forma din framtid och för våra företag att lyckas. Men också om skyldigheten att göra rätt för sig och ansvaret att göra allt du kan för att komma i arbete. Ett Södertälje för hoppfulla.

Alexander Rosenberg
Gruppledare