Moderaternas budgetmotion

2020-2022

”Sverige, Sverige älskade vän
En tiger som skäms
Jag vet hur det känns
När allvaret har blivit ett skämt
När tystnaden skräms
Vad är det som hänt?”

Så startar Kents låt Sverige, ett stycke som med lätthet kan appliceras på Södertälje.
Denna kommun med de stora förutsättningarna; internationella företag, Sveriges bästa infrastrukturläge, ett brinnande entreprenörskap, kultur- och idrottshistoria samt en fantastisk natur och landsbygd.
Förutsättningar som varje kommunalråd drömmer om.

Men dessa förutsättningar tas idag inte till vara på. Den politiska viljan och visionen att genomföra vad som krävs för att nyttja allt bra med vår kommun finns inte hos den styrande majoriteten. I vakuumet av detta så breder parallellsamhällen ut sig längre och längre. Otryggheten bland våra invånare ökar. Vi har den högsta kommunalskatten såväl som arbetslösheten i länet. Vårt företagsklimat har etsat sig fast i landets bottenskikt. Både verksamheter och investeringar fallerar i att hålla sina budgetar. En kommun som är allt annat än stabil.

Vi vet att Södertälje kan bättre än såhär. Vi menar att Södertälje har Sveriges bästa potential. Nu krävs det en tydlig vilja och ambition att ta tillvara på den. Som Ulf Kristersson så ofta sagt måste politiken klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är vad den här budgeten handlar om – att ta tuffa beslut om besparingar samtidigt som man föreslår modiga reformer för en hoppfull framtid.

I svårare tider behöver man ta ansvar för både ekonomin och utvecklingen. Då är det än mer viktigt att politiken ger en tydlig riktning om hur vi tillsammans ska ta oss framåt, politik, kommun och invånare.

Detta gör vi i vårt förslag till mål och budget. Vi föreslår reformer och satsningar på fler väktare som skapar trygghet på våra gator och torg. Förslag för framtidens utmaningar inom både transport och hållbart byggande för att nå miljö- och klimatmålen. Södertäljelinjen 2.0 – vårt lokala reformpaket för ökad sysselsättning och frihet. En första sänkning av kommunalskatten görs för att stärka incitamentet att gå från bidrag till arbete och skapa tillväxt. Vi stärker även uppföljningen och kontrollen av den kommunala verksamheten.

Detta är några av de förslag vi menar är nödvändiga för att stärka Södertälje i en orolig tid. Förslag som tar tillvara på potentialen och allt som är bra med vår kommun samtidigt som vi löser de utmaningar och problem som också tydligt finns på vägen framför oss. För att nå dit landar vårt förslag till mål och budget i fem huvudområden – trygghet, klimat, tillväxt, integration och sammanhållning. Vi vill med denna budget skapa ett Södertälje som inte skäms över sig, utan ett Södertälje att vara stolt över.
Framgångssagan om Södertälje.

Alexander Rosenberg (M)
Oppositionsråd