Moderaternas budgetmotion

2022-2024

För att Södertälje ska kunna utvecklas på det sätt som är bäst för dess invånare är det viktigt att ansvariga politiker tar sitt ansvar och vågar fatta nödvändiga beslut. Att blunda för problemen och skjuta upp dem på framtiden gör bara att det blir än mer ansträngande att göra om och göra rätt. Det är därför som det är nödvändigt att politikerna tar Södertälje in på en ny kurs. Då räcker det inte med mindre insatser utan något helt nytt för att både kunna lösa problemen från gårdagen samt hantera morgondagens utmaningar. Det är för att råda bot på dessa problem som denna budget har som sitt huvudsakliga syfte, för att Södertälje ska kunna utvecklas positivt och nå sin fulla potential. Det Södertälje vi har idag är en produkt av alla beslut som tidigare har fattats av politiker.

Under de senaste decennierna har Södertälje ställts inför en rad utmaningar såsom flyktingmottagande, lågkonjunktur, finansiella kriser och arbetslöshet. Nödvändiga reformer har inte gjorts när Södertälje ställts inför utmaningar, de styrande politikerna har istället skjutit problemen framåt. Detta har lett till att problemen vuxit och fått nya problem att uppstå. Det är därför dags att Södertäljes politiker tar ansvar och rättar till det som inte gjorts och möjliggör för en bättre framtid. Med hjälp av framtidstro och nödvändiga reformer för arbete, trygghet och ekonomi kommer Södertälje kunna återhämta sig och utvecklas för framtiden.
Södertälje har två större uppgifter att lösa. Den ena är att det är för få som jobbar eftersom det inte är tillräckligt lönsamt att försörja sig själv när man istället kan få försörjningsstöd. Anledningen till detta är att majoriteten inte gjort tillräckligt för att bryta utanförskapet och få fler i arbete. Den andra är att tryggheten runt om i kommunen är satt under hård press och påverkar såväl den enskilde invånaren som den kommunala organisationen. När det är för få som försörjer sig själva innebär det att välfärdens kärna inte kan finansieras på ett önskvärt sätt. När otryggheten ökar leder det till splittring och att parallellsamhällen uppstår. Det är då som det svenska välfärdssystemet och den liberala demokratin ifrågasätts och därför måste samhällskontraktet återupprättas. Vill vi att alla i Södertälje ska kunna få sin del av välfärdens kärna är det inte ansvarsfullt att spendera pengar på sådant som inte ingår i just välfärdens kärna.

Vill vi att Södertälje ska få en positiv utveckling de kommande åren är det nödvändigt att ta frågan om trygghet på allvar. Det är när människor arbetar och bidrar med skatt som vi kan säkerställa det uppdrag som kommunen har mot invånarna. Det är när tryggheten är garanterad som fler företag etablerar sig i Södertälje och ger fler människor möjligheten till ett arbete och därmed en egen försörjning. För att samhällskontraktet ska kunna återupprättas måste några saker uppfyllas. Det handlar dels om att arbetslinjen måste vara ovillkorad för alla i Södertälje som har arbetsförmåga. Det handlar dels om en nolltolerans mot det som innebär ett hot mot människors trygghet. Det är när detta är uppfyllt som välfärdens kärna kan levereras till var och en eftersom skatt kommer in från arbete. Det är då det kommer vara meningsfullt med hoppfulla investeringar i Södertäljes morgondag.

Alexander Rosenberg (M)
Oppositionsråd