Enhörnaföreningen

Enhörnaföreningen är för medlemmar boende i Enhörnalandet (Enhörna kommundel och Enhörna församling).

Göran Karlsson
Ordförande

Göran Lundberg
Vice ordförande

Johan Englund
Ledamot

Christine Gylefors
Ledamot

Anne-Marie Larsson
Ledamot

Anders Karlsson
Suppleant

Richard Haus
Suppleant

Göran Hagström
Suppleant

Håkan Larsson
Suppleant

Helena Marjakangas
Suppleant

Rolf Hansson
Suppleant