Enhörnaföreningen

Enhörnaföreningen är för medlemmar boende i Enhörnalandet (Enhörna kommundel och Enhörna församling).

Göran Karlsson
Ordförande

Göran Lundberg
Vice ordförande

Anne-Marie Larsson
Ledamot

Marita Sörefjord
Ledamot

Leo Seppänen
Ledamot

Rolf Hansson
Ledamot

Göran Hagström
Ledamot

Håkan Larsson
Suppleant

Fredrik Lundberg
Suppleant

Christine Gylefors
Suppleant

Rolf Hansson
Suppleant