Utveckling & Företagande

En förutsättning för ett Södertälje som utvecklas är ett välmående näringsliv. Det ska vara lätt att vara företagare i Södertälje.

Nya etableringar och utökning av befintliga företag ska uppmuntras. Upphandlingar ska vara utformade så att även små företag ges möjlighet att lämna anbud.

Politikens roll ska vara att förenkla för företagande, smörja systemet och skapa smidiga samarbeten – därför jobbar vi för långsiktiga spelregler, enklare regelverk och en bra dialog i tillsynsarbetet.

Samarbete är nyckeln till framgång särskilt när det gäller vår välfärd och därför välkomnar vi de företag som driver verksamhet inom vård, skola och omsorg i Södertälje kommun.

Att andra aktörer än kommunen bär vår välfärd framåt innebär också ett minskat investeringstryck i den kommunala ekonomin, vilket innebär ett ökat utrymme för satsningar på kvaliteten i välfärden.

Förbättrad service från kommunen

Kommunen ska hela tiden sträva efter att förbättra sin service gentemot företagen genom effektiv behandling av ärenden. Detta gäller såväl handläggningstider som bygglov och svar på förfrågningar.

Vi vill att kommunen kartlägger sina företagarkontakter i syfte att förbättra och förenkla processer och kontakter med Södertäljes näringsidkare, liksom med företagare som visar intresse för att etablera sig i kommunen.

Vi anser att Södertälje kommun ska ha utmaningsrätt.

Utmaningsrätt innebär att företag kan utmana kommunen som leverantör av kommunala tjänster. Efter att kommunen har blivit utmanad ska berörd nämnd ta beslut om man ska lägga ut uppdraget eller inte.

Vi vill få fler Södertäljebor i arbete, oavsett om de är nyanlända till vår kommun eller har levt här länge. Det förutsätter ett stärkt samarbete mellan arbetsmarknads-och näringslivsenheten.

Business People Handshake Greeting Deal at work.