Handlingsprogram 2019-2022

För ett bättre Södertälje

Moderaterna utgår från alla människors lika värde och förmåga att växa efter sina egna förutsättningar. Varje människas frihet och vilja att ta ansvar för sig själv och andra är centralt. Vi ska vara det politiska parti som fångar upp människors tankar, vad de vill åstadkomma och hur de vill att Södertälje kommun ska vara för plats att leva och utvecklas i.

Vi vill se ett Södertälje där människor kan känna trygghet och tillit, ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Vi är ett parti som värnar om människors frihet. Därför vill vi lämna över till dig som kommuninvånare att bestämma över ditt liv i så stor utsträckning som möjligt. Valfrihet och mångfald är en förutsättning för det.

För oss är det viktigt att du får välja, oavsett om det rör äldreomsorg, skola eller företagande. Vår politik fokuserar på kommunens kärnfrågor och våra hjärtefrågor -trygghet i alla led. Trygghet i våra brottsutsatta områden, en trygg skola, en trygg vård och omsorg, förutsättningar till utveckling och företagande i kommunen och en fungerande integration. I vårt handlingsprogram kan du läsa om hur vi vill arbeta för att göra Södertälje kommun ännu bättre att bo, leva och verka i. Här presenterar vi våra hjärtefrågor för Södertälje kommun. Ladda ned handlingsprogrammet på knappen nedan.