Järnaföreningen

Partiföreningen Moderaterna Järna Hölö är en av tre partiföreningar i Södertälje kommun som tillsammans representerar Moderaterna i Södertälje kommun.

Moderaterna Järna Hölö verkar i Södertälje kommuns södra kommundelar, vårt verksamhetsområde täcker Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo och Vårdinge. Vårt uppdrag är att bilda opinion, vinna människor som medlemmar och väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

Vi levererar vårt uppdrag på följande sätt:

Opinion:

Posta inlägg på våran egen Facebooksida, Moderaterna Järna Hölö, Facebooksidan för Vårdinge/Mölnbo KDN och på Facebook sidan Moderaterna i Södertälje kommun.

Kontinuerligt kampanjande, vi deltar årligen på Skillebyholms höstmarknad, Swedish Game Fair på Tullgarn, ’på torget’ kampanjer, ’tågstationskampanjer, dörrknack och utskick av flyers till hushållen.

Vinna väljare:

Främsta verktygen är dörrknackningskampanjer och opinionsbildande.

Praktisk politik:

Vi driver lokala frågor i kommundelsnämnderna för Järna (JKDN), Hölö (HKDN) och Vårdinge-Mölnbo kdn. Dessa nämnder fungerar preliminärt som kultur och fritidsnämnd, byggnämnd och skola/utbildningsnämnd.

Benny Hansen
Ordförande

Sven-Erik Hult
Sekreterare

Bengt Westergård
Ledamot

Kalle Öholm
Ledamot

Haiko Ratzburg
Kassör

Peter Berndts
Ledamot

Richard Hoffman
Ledamot

Annika Tomberg
Suppleant

Åsa Dunder
Suppleant

Vakans

Är du engagerad?

Är du intresserad?

Vill du påverka?