Järnaföreningen

Partiföreningen Moderaterna Järna Hölö är en av tre partiföreningar i Södertälje kommun som tillsammans representerar Moderaterna i Södertälje kommun.

Moderaterna Järna Hölö verkar i Södertälje kommuns södra kommundelar, vårt verksamhetsområde täcker Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo och Vårdinge. Vårt uppdrag är att bilda opinion, vinna människor som medlemmar och väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

Vi levererar vårt uppdrag på följande sätt:

Opinion:

Posta inlägg på våran egen Facebooksida, Moderaterna Järna Hölö, Facebooksidan för Vårdinge/Mölnbo KDN och på Facebook sidan Moderaterna i Södertälje kommun.

Kontinuerligt kampanjande, vi deltar årligen på Skillebyholms höstmarknad, Swedish Game Fair på Tullgarn, ’på torget’ kampanjer, ’tågstationskampanjer, dörrknack och utskick av flyers till hushållen.

Vinna väljare:

Främsta verktygen är dörrknackningskampanjer och opinionsbildande.

Praktisk politik:

Vi driver lokala frågor i kommundelsnämnderna för Järna (JKDN), Hölö (HKDN) och Vårdinge-Mölnbo kdn. Dessa nämnder fungerar preliminärt som kultur och fritidsnämnd, byggnämnd och skola/utbildningsnämnd.

Benny Hansen

Ordförande

Richard Hoffman

Vice Ordförande

Haiko Ratzburg

Ledamot

Annika Tomberg

Ledamot

Kalle Öholm

Ledamot

Andreas Wang Ellefsen

Ledamot

Mattias Phil

Ledamot

Douglas Sjöqvist

Suppleant

Erik Winberg

Suppleant

Vakans

Är du engagerad?

Är du intresserad?

Vill du påverka?