Våra aktiviteter

Välkommen du också!

Kalender Hösten 2019

AUGUSTI

28/8   Fullmäktigegruppen sammanträder

30/8   Kommunstyrelsen sammanträder

 

SEPTEMBER

11/9    Medlemsmöte

25/9   Fullmäktigegruppen sammanträder

27/9   Kommunstyrelsen sammanträder

30/9   Kommunfullmäktige sammanträder

 

OKTOBER

9/10    Medlemsmöte

23/10  Fullmäktigegruppen sammanträder

25/10  Kommunstyrelsen sammanträder

NOVEMBER

13/11   Medlemsmöte

20/11   Fullmäktigegruppen sammanträder

22/11   Kommunstyrelsen sammanträder

25/11   Kommunfullmäktige sammanträder

 

DECEMBER

4/12    Medlemsmöte

11/12  Fullmäktigegruppen sammanträder

13/12  Kommunstyrelsen sammanträder

16/12  Kommunfullmäktige sammanträder