Våra aktiviteter

Välkommen du också!

Kalender våren 2020

JANUARI

29/1  Fullmäktigegruppen sammanträder

 

FEBRUARI

5/2    Medlemsmöte

19/2   Fullmäktigegruppen sammanträder

 

MARS

4/3     Medlemsmöte

APRIL

1/4       Fullmäktigegruppen sammanträder

8/4      Medlemsmöte

22/4    Fullmäktigegruppen sammanträder

 

MAJ

6/5     Medlemsmöte

18/5   Fullmäktigegruppen sammanträder

 

JUNI

3/6     Kommunstyrelsen sammanträder

10/6   Kommunfullmäktige sammanträder