Kommundelsnämnder

Järna Kommundelsnämnd

Benny Hansen
2e vice ordförande

Annika Tomberg
Ledamot

Richard Hoffman
Ersättare

Mattias Pihl
Ersättare

Hölö-Mörkö Kommundelsnämnd

Haiko Ratzburg
2e vice ordförande

Kalle Öholm
Ersättare

Enhörna Kommundelsnämnd

Göran Lundberg
2e vice ordförande

Marita Sörefjord
Ledamot

Göran Karlsson
Ersättare

Vårdinge-Mölnbo Kommundelsnämnd

Kalle Öholm
2e vice ordförande

Andreas Wang Ellefsen
Ersättare