Kommundelsnämnder

Järna Kommundelsnämnd

Benny Hansen
2:e vice ordförande

Richard Hoffman
Ledamot

Mattias Pihl
Ersättare

Leonard Cilthe
Ersättare

Hölö-Mörkö Kommundelsnämnd

Haiko Ratzburg
2:e vice ordförande

Kalle Öholm
Ersättare

Enhörna Kommundelsnämnd

Göran Lundberg
2:e vice ordförande

Marita Sörefjord
Ledamot

Göran Karlsson
Ersättare

Vårdinge-Mölnbo Kommundelsnämnd

Kalle Öholm
2:e vice ordförande

Andreas Wang Ellefsen
Ersättare