Kommundelsnämnder

Järna Kommundelsnämnd

Michael Andersson
Andre vice ordförande

Benny Hansen
Ledamot

Peter Berndts
Ersättare

Per Holmgren
Ersättare

Hölö-Mörkö Kommundelsnämnd

Haiko Ratzburg
Ledamot

Kalle Öholm
Ersättare

Enhörna Kommundelsnämnd

Marita Sörefjord
Andre vice ordförande

Anders Karlsson
Ledamot

Göran Karlsson
Ersättare

Vårdinge-Mölnbo Kommundelsnämnd

Birgitta Hammarlöf
Andre vice ordförande

Andreas Wang Ellefsen
Ledamot

Bo Folcker
Ersättare