Vi jobbar för dig

för att göra skillnad

Kommunstyrelsen

Alexander Rosenberg
2e vice ordförande

Anne-Marie Larsson
Ledamot

Lukas Hållkvist
Ersättare

Christoffer Johansson
Ersättare