Kultur- och fritidsnämnden

Saad Said
2.e vice ordförande

Joakim Lindberg
Ersättare

Charles Mattocks
Ersättare