Kultur- och fritidsnämnden

Saad Said
Andre vice ordförande

Benny Hansen
Ersättare

Charles Mattocks
Ersättare