Kultur- och fritidsnämnden

Lukas Hållkvist
Andre vice ordförande

Charles Mattocks
Ledamot

Daniel Danial
Ersättare