Nomineringar & uppdrag

Hur går en nominering till?

Hur tillsätts våra uppdrag?

Moderaterna i Södertälje har totalt 84 poster i olika nämnder, styrelser och intresseorganisationer där moderata politiker är med och styr.

Ansvaret att tillsätta dessa poster är ett svårt och stort jobb som åligger fullmäktigegruppen. Till deras hjälp har de en utsedd valberedning vars jobb går ut på att ta fram förslag till fullmäktigegruppen på kandidater till lediga uppdrag, det är sedan fullmäktigegruppen som väljer vem som ska tilldelas posten.

Alla som är medlemmar i Moderaterna och folkbokförda i Södertälje kommun kan tilldelas en post och företräda Moderaterna i Södertälje kommun. Är du ännu inte medlem kan du bli det här. Posterna tillsätts i början av varje mandatperiod men då och då får vi en vakant plats som måste tillsättas även under mandatperiodens gång.

Är du intresserad av ett uppdrag?

I listan nedan ser du vilka uppdrag som är vakanta för tillfället. Fyll i intresseanmälan och beskriv vilket uppdrag du är intresserad av och varför just du skulle passa på den posten. Valberedningen kommer sedan att gå igenom alla inkomna anmälningar och tar kontakt med dig om just din profil passar in till den posten du anmält intresse för.

Varmt välkommen att skicka in ditt intresse!

Vakanta poster

  • Nämndeman i Södertälje Tingsrätt