Miljönämnden

Göran Karlsson
2:e vice ordförande

Rolf Hansson
Ledamot

Lukas Hållkvist
Ersättare

Hans Ehlert
Ersättare