MUF Södertälje

Skulle du rösta på Moderaterna om det vore val idag? Är du mellan 12 och 30 år? Bor du i Södertälje kommun? Om du svara ja på alla ovanstående frågor finns det ingen anledning att tveka, gå med i MUF Södertälje redan idag!

MUF Södertäljes i särklass viktigaste uppgift är att kämpa för din frihet. Vare sig det handlar om rätten att få välja skola eller sjukvård, lägre skatter eller fler poliser så att du kan röra dig fritt på gator och torg – vi står upp för din frihet.

MUF Södertälje har också en verksamhet för alla smaker, åldrar och intressen. Vi har många gemensamma aktiviteter för alla medlemmar där du har möjligheter att lära känna nya människor, umgås socialt samt lära dig om föreningsliv. Att engagera sig i moderata ungdomsförbundet är också en bra politisk skola för dig som i framtiden vill påverka som förtroendevald i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige.

Vad är MUF?

Vad gör Moderata Ungdomsförbundet?
Vi i Moderata Ungdomsförbundet vill förändra samhället. Det gör vi genom att kampanja, skriva insändare och debattartiklar, påverka kompisar och familj, ställa upp i debatter, ringa och tala politik med unga människor. Vi chattar och argumenterar för våra idéer på nätet, vi diskuterar ständigt våra idéer med varandra för att utveckla dem och påverka moderaterna i linje med hur vi uppfattar de grundläggande moderata idéerna. Som moderaternas bäste vän är vi också deras ärligaste kritiker.

Vilka är vi?
Moderata Ungdomsförbundet engagerar unga människor mellan 12 och 30 år för idén om ett öppet samhälle med respekt för alla människor och deras livsval. Vi är Sveriges största politiska borgerliga ungdomsförbund med över 8 000 medlemmar spridda över hela landet.

I MUF ryms många olika åsikter. Gemensamt för alla som sökt sig till oss är tron på att varje människa bäst styr över sitt eget liv. Att politikers makt ska begränsas till att bara bestämma över det absolut nödvändigaste.

Vår uppgift
Moderata Ungdomsförbundet har till uppgift att målmedvetet utveckla och bilda opinion för våra idéer bland unga människor. Genom att bygga långsiktiga relationer ska vi vinna dem för våra värderingar och som trogna väljare åt moderaterna.

Vår verksamhet syftar ytterst till att vinna målgruppen för vår politiska åskådning för att därigenom skapa en grundläggande värdeförskjutning i samhället. Det är inte bara uppgiften som är viktig, utan även hur vi löser den. Genom att vara öppna, engagerade och trovärdiga kan vi övertyga unga människor att rösta på moderaterna.

Vad vi säger
Våra idéer ska vara fästa i framtiden och förankrade i verkligheten. Vi står för vår övertygelse, även när det ibland är obekvämt.

Vårt sätt att vara
Vi ska alltid ha mer gemensamt med andra unga människor än med politiker. Hos oss ska man, utifrån egna förutsättningar, kunna växa som individ.

Styrelsen i MUF

Filip Wiklund

Ordförande

Linus Lindh

Vice ordförande

Marwan Al-Bardaji

Ledamot

Jonathan Bäck

Ledamot

Matteus Nordenstein

Ledamot

Oskar Gottfridsson

Ledamot

Valberedning: 

Christoffer Johansson (sammankallande)
Leonard Cilthe

Bli medlem i MUF

Du kan välja om du vill betala din medlemsavgift via SMS eller plusgiro. Medlemsavgiften är bara 40 kronor per år.

Plusgiro
Betala 40 kronor till Plusgirokonto 416 78 13-7. Kom ihåg att skriva dina kontaktuppgifter och ditt personnummer på blanketten. Inom några veckor kommer välkomstbrevet på posten.

SMS
1. SMSa ”MUF MEDLEM” till nummer 725 50.

2. Invänta ett svars SMS.

3. Fyll i dina personuppgifter på www.muf.se/medlem.

4. Avsluta med att bekräfta ditt medlemskap med en kod och det mobilnummer så du fick i ditt svars SMS som skickades till dig. Medlemskapet kostar 40 kr. Eventuell trafikavgift tillkommer. Kostnaden debiteras på din mobilräkning eller ditt kontantkort.

Engagera dig i MUF

Vad kan jag göra för att engagera mig?

Det finns tusen och åter tusen exempel på vad du kan göra för att fixa en lite friare värld. Det är bara din fantasi som begränsar dig. Glöm inte att din insats gör skillnad – varje gång! Och dessutom är det roligt och utvecklande för dig själv.

Här kommer 15 bra tips:
1. Bli medlem i MUF
2. Värva en medlem till MUF
3. Tala politik med dina kompisar och din familj
4. Läs artiklarna på muf.se
5. Skriv en insändare
6. Hjälp moderaterna vid en valkampanj
7. Debattera för frihetens idéer på nätet –exempelvis på Frizon
8. Ha en MUF-tröja när du tränar
9. Lägg flygblad i dina grannars brevlådor
10. Gå med i en MUF-förening och ta ett styrelseuppdrag
11. Tänk ut en egen skolkampanj, kopiera upp flygblad och dela ut
12. Bär en MUF-knapp
13. Var med på aktiviteter som din närmaste MUF-förening anordnar
14. Se till att MUF: s medlemstidning Blått alltid finns i skolbiblioteken
15. Sätt upp MUF-affischer på din skola

Take action för en blåare och friare värld.