Om moderaterna
i Södertälje kommun

Moderaterna i Södertälje

Södertäljemoderaterna består av tre föreningar: Södertäljeföreningen som omfattar centrala Södertälje, Järna-Hölöföreningen som omfattar Järna, Hölö-Mörkö och Vårdinge samt Enhörnaföreningen som omfattar Enhörnabygden.

Föreningarna är sammanslutna i en så kallad krets, Södertäljekretsen. Förutom dessa finns ungdomsförbundet MUF Södertälje som fristående förening.

Vi har medlemsmöten en gång per månad under de månader då fullmäktige håller möten, i regel äger medlemsmötet rum tredje onsdagen i månaden. På medlemsmötet behandlas till exempel ärenden som skall upp i kommunstyrelsen och fullmäktige. Alla medlemmar har då möjlighet att diskutera och påverka politiken och besluten.

Politiskt är vi organiserade i fullmäktigegrupp som består av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Dessutom finns en gruppstyrelse som ”bollplank” för gruppledaren Marita Lärnestad. Gruppstyrelsen bereder vissa ärenden som sedan behandlas på medlemsmötet. Läs mer om våra förtroendevalda i kommunfullmäktige och i kommunens olika nämnder och styrelser under rubriken Våra företrädare.