Omsorgsnämnden

Andreas Wang Ellefsen
Ledamot

Siw Bosson
Ledamot

Lukas Hållkvist
Ersättare

Hans Ehlert
Ersättare