Socialnämnden

Anne-Marie Larsson
Andre vice ordförande

Marita Sörefjord
Ledamot

Siw Bosson
Ersättare

Peter Zetterman
Ersättare