Socialnämnden

Anne-Marie Larsson
Andre vice ordförande

Marita Sörefjord
Ledamot

Izla Markous
Ersättare

Per Sydegård
Ersättare