Södertäljeföreningen

Södertäljeföreningen är för medlemmar boende i tätorten Södertälje samt Enhörna.

Föreningen har sitt säte på partikansliet på Bondegatan 1.

Per Sydegård
Ordförande

Lukas Kerimo
Vice ordförande

Joakim Lindberg
Ledamot

Cathrine Hedman
Ledamot

Marita Lärnestad
Ledamot

Anne-Marie Larsson
Ledamot

Leo Seppänen
Ledamot

Marwan Al-Bardaji
Ledamot

Kent Pihl
Ersättare

Christian Said
Ersättare