Södertäljekretsen

De tre lokala föreningarna i Södertälje, Enhörna och Järna och Moderata ungdomsförbundet bildar tillsammans Södertäljes Moderata kommunkrets (Södertäljekretsen) där samtliga moderater i Södertälje kommun ingår. Kretsen leds av en kretsstyrelse, som bl.a. ansvarar för nomineringen av moderater till förtroendeposter, utbildning av de förtroendevalda och har huvudansvar för ekonomi, partiprogram och övergripande politiska frågor.

Göran Karlsson
Kretsordförande & Medlemskoordinator

Christoffer Johansson
Vice ordförande, Sekreterare & Ombudsman

Alexander Rosenberg
Ledamot & Gruppledare

Per Sydegård
Ledamot & kretsens kassör

Leonard Cilthe
MUF ledamot & Digitaliseringsansvarig

Benny Hansen
Ledamot & Vice digitaliseringsansvarig

Marita Lärnestad
Ledamot