Södertäljekretsen

Södertäljekretsen är ett samarbetsorgan för de tre lokala moderata partiföreningarna i Enhörna, Järna och Södertälje inklusive MUF, Moderata unngdomsförbundet. Södertäljekretsen leds av en kretsstyrelse som bland annat ansvarar för valarbetet i samband med val, partiprogram och nomineringsprocessen vid valet till kommunfullmäktige. Mellan valen svarar också kretsstyrelsen för hur de gemensamma ekonomiska medlen, inklusive de kommunala mandatstöden fördelas och används.

Göran Karlsson
Ordförande

Leonard Cilthe
Vice ordförande

Alexander Rosenberg
Ledamot & Gruppledare

Per Sydegård
Ledamot & kretsens kassör

Benny Hansen
Ledamot

Filip Wiklund
Ledamot

Maria Frithz Warg
Ledamot

Christoffer Johansson
Adjungerad