Södertäljekretsen

De tre lokala föreningarna i Södertälje, Enhörna och Järna och Moderata ungdomsförbundet bildar tillsammans Södertäljes Moderata kommunkrets (Södertäljekretsen) där samtliga moderater i Södertälje kommun ingår. Kretsen leds av en kretsstyrelse, som bl.a. ansvarar för nomineringen av moderater till förtroendeposter, utbildning av de förtroendevalda och har huvudansvar för ekonomi, partiprogram och övergripande politiska frågor.

Göran Karlsson
Kretsordförande & Medlemskoordinator

Christoffer Johansson
Vice ordförande & Sekreterare

Alexander Rosenberg
Ledamot & Valsamordnare

Curth Jacobsson
Ledamot & kretsens kassör

Leonard Cilthe
MUF ledamot & Digitaliseringsansvarig

Benny Hansen
Ledamot & Vice digitaliseringsansvarig

Marita Lärnestad
Ledamot

Michael Andersson
Ledamot

Izla Markous
Adjungerad Kretsvalledare

Per Holmgren
Adjungerad Political Intelligence Support

Göran Lundberg
Adjungerad Utbildningsledare

Daniel Thepper
Adjungerad Kretsvalledare