Stadsbyggnadsnämnden

Rudolph Benedek
Andre vice ordförande

Per Holmgren
Ledamot

Hans Ehlert
Ersättare

Henrik Söderquist
Ersättare