Tekniska nämnden

Leonard Cilthe
2e vice ordförande

Charles Mattocks
Ersättare

Leo Seppänen
Ersättare