Tekniska nämnden

Leonard Cilthe
2e vice ordförande

Håkan Larsson
Andre vice ordförande

Charles Mattocks
Ledamot

Jukka Peltoniemi
Ersättare