Tekniska nämnden

Håkan Larsson
Andre vice ordförande

Charles Mattocks
Ledamot

Kristian Hjertkvist
Ersättare

Leonard Cilthe
Ersättare