Trygghet & säkerhet

Med en orolig omvärld blir kommunens arbete för trygghet och säkerhet än viktigare. Ett nära samarbete med polis, andra myndigheter och organisationer är viktigt för att förebygga brott och öka tryggheten i Södertälje.

I vårt samhälle finns idag allvarliga problem med brottslighet och otrygghet och trygghetsmätningar visar också att allt fler upplever att det ökar. Till exempel känner sig var tredje kvinna osäker under kvällarna utomhus i sitt eget bostadsområde.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vår uppgift är att säkra tryggheten med fler poliser och skärpta straff. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har blivit utsatt för brott och ringer polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ned direkt. Det ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas.

De kriminella gängen ska stoppas, brotten som drabbar vanligt folk ska bli färre och poliserna ska bli fler. De förtjänar högre lön och starkare skydd mot angrepp. För att bättre ta kontroll över särskilt utsatta områden bör möjligheterna till kamerabevakning förstärkas. Vi föreslår därför att polisen ska kunna bedriva kameraövervakning på brottsutsatta och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

I dag utsätts många poliser, annan blåljuspersonal och andra anställda i rättsväsendet för våld och hot. De som arbetar för ett samhälle som är tryggt för alla ska inte behöva känna sig otrygga, än mindre utsättas för brott. Vi vill därför skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal.

Akuta åtgärder behövs för trygghet

Polis- och trygghetskrisen är akut. Polisen har det grundläggande ansvaret för att upprätthålla lag och ordning. Men en omfattande satsning på polisen är dock inte tillräcklig för att möta samtliga behov. Vi vill utveckla arbetet med ordningsvakter som redan i dag bidrar till ett tryggare samhälle.

Vi vill att lokalpolisområdet ska avsätta fler poliser som arbetar nära medborgaren.

I nuläget klarar inte polisen detta. Vi anser därför att vidareutbildade ordningsvakter ska ges möjlighet att verka för att skapa trygghet på särskilt angelägna platser och tider. Moderaterna vill att lokalpolisområdet utökar utbildningen av polisiära volontärer så att dessa kan bidra till att öka tryggheten.

Vi håller fast vid vårt ställningstagande – nolltolerans mot klotter och all form av skadegörelse. Södertälje ska vara en fin, trygg och säker kommun att leva i.

De överenskommelser som träffas mellan kommunen och polisen i till exempel medborgarlöften ska förankras i de ansvariga nämnderna i kommunen och bli en del av det vardagliga arbetet.

Vi står bakom Nya Moderaternas förslag att införa ett nationellt förbud mot tiggeri. Det finns en mängd EU-medborgare som, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för till exempel prostitution. De kommer från länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet, men deras tillvaro förbättras inte genom tiggeri i vårt land. Vi önskar humana och rättvisa livsvillkor för dessa människor och vill sätta press på EU-länder vars medborgare kränks.

Polis