Utbildningsnämnden

Christoffer Johansson
2e vice ordförande

Göran Lundberg
Ledamot

Maria Frithz Warg
Ersättare

Regina Santos Bennergård
Ersättare