Utbildningsnämnden

Christoffer Johansson
Ledamot

Ackad Barsom
Ledamot

Regina Santos Bennergård
Ersättare

Alexander Rosenberg
Ersättare