Valnämnden

Richard Hoffman
Vice ordförande

Marita Sörefjord
Ersättare