Valnämnden

Mårten Rönström
2:e vice ordförande

Marita Sörefjord
Ersättare